Expertise

IT-recht

IT-recht

IT-recht is een overkoepelende term voor algemene rechtsgebieden die in meer of mindere mate zijn toegespitst op of een rol spelen bij automatisering, informatieverwerking of levering van hardware en software. Het heeft een nauwe verbinding met intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merken en domeinnamen) en privacy compliance (de verwerking van persoonsgegevens).

Meer informatie


Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht is overal om ons heen. Het heeft niets te maken met het gewone eigendomsrecht dat personen op stoffelijke zaken kunnen hebben, maar het regelt een belangrijk deel van de concurrentieverhoudingen tussen marktpartijen. Juist in de huidige informatiemaatschappij speelt de handhaving van IE een grote rol.

Meer informatie


Privacy compliance

Privacy compliance

De informatiemaatschappij bracht ons ‘big data’, ‘cloud computing’ en geautomatiseerde gegevensverwerking. Met name de informationele privacy, daar waar persoonsgegevens worden verwerkt, speelt vaak een belangrijke maar beperkende rol bij bedrijfsprocessen zoals deze op wereldwijde schaal voorkomen bij de meeste ondernemingen.

Meer informatie


Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

De informatiemaatschappij biedt ondernemers zowel kansen als risico’s bij de online distributie van diensten, het aangaan van (internationale) samenwerkingen en de implementatie van nieuwe bedrijfsstrategieën. Onder het ondernemingsrecht vallen zaken als contracten, algemene voorwaarden en onderhandelingen.

Meer informatie

Volg ZENN

Volg ons via social media

Linkedin Twitter Facebook Google Plus RSS feed ZENN Advocatuur 3.0

Contact

Trompsingel 35
9724 DA Groningen
Tel. 050- 211 00 66
info@zenn.law